De Batterij +31 (0)168 476 595 | Stadshaven +31 (0)168 472 576 info@jachthavenwillemstad.nl

Stadshaven Willemstad gaat per 1 januari 2020 de gemeentelijke jachthaven in Willemstad exploiteren. Dat is het resultaat van de aanbesteding die de gemeente Moerdijk recent op de markt zette. Het gaat om een looptijd van in totaal vijf jaar: 1 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 4 jaar.

Wethouder Zwiers meent in Stadshaven Willemstad een goede partij te hebben gevonden voor de exploitatie van de jachthaven: “Jachthaven de Batterij in Willemstad is al 14 jaar in handen van Stadhaven Willemstad. De eigenaren zijn geworteld in Willemstad. Ze hebben laten zien dat zij kennis van zaken hebben en een goed contact met de inwoners van Willemstad.” Met de gunning aan Stadhaven Willemstad gaat het beheer weg bij de gemeente. In de ogen van het college is de gemeente niet de geschikte partij om een jachthaven te exploiteren. “Wij willen wel kunnen sturen op zaken die we van wezenlijk belang vinden’, aldus wethouder Zwiers. ‘In het geval van de jachthaven Willemstad wordt er meer gediend dan alleen het belang van ligplaatshouders en de exploitant. De haven heeft een belangrijke economische waarde voor de stad en is een beeldbepalend element. Zo willen we bijvoorbeeld invloed kunnen blijven uitoefenen op de monumentale uitstraling van de haven. Omdat de haven een belangrijke toeristische trekpleister is, hechten we ook veel waarde aan samenwerking met en een proactieve houding richting ondernemers en inwoners – via de stadstafel – van Willemstad. Dat hebben we ook zo afgesproken met de gemeenteraad. Daarom zijn bij de beoordeling van de aanbesteding ook vertegenwoordigers van de stadstafel en het Toeristisch Fonds Moerdijk betrokken.”

2020 en verder

In de nieuwe situatie blijven het water en de fysieke infrastructuur zoals havenkantoor, aanlegsteigers en sanitaire voorziening eigendom van de gemeente. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud, bijvoorbeeld vervanging van aanlegsteigers, meerpalen en sanitaire voorziening indien noodzakelijk. Al het overige onderhoud is voor rekening van de exploitant, zoals bijvoorbeeld het onderhouden, repareren en schoonhouden van het havenkantoor en de sanitaire voorzieningen en het verwijderen van zwerfvuil van het oppervlaktewater. Ook het beheer van de haven, het bijhouden van de ligplaatsadministratie, toewijzen van ligplaatsen en inning van ligplaatsgelden is de verantwoordelijkheid van Stadhaven Willemstad.

Pin It on Pinterest

Deel deze pagina